آزار و اذیت کودک ۶ساله مسلمان توسط معلم آمریکایی

آزار و اذیت کودک ۶ساله مسلمان توسط معلم آمریکایی
یک معلم سفید پوست آمریکایی در ایالت کارولینای شمالی، متهم شد که یک کودک ۶ ساله مسلمان را به مدت چند هفته و به اشکال مختلف مورد آزار و اذیت جسمی و روحی قرار داده است.

آزار و اذیت کودک ۶ساله مسلمان توسط معلم آمریکایی

یک معلم سفید پوست آمریکایی در ایالت کارولینای شمالی، متهم شد که یک کودک ۶ ساله مسلمان را به مدت چند هفته و به اشکال مختلف مورد آزار و اذیت جسمی و روحی قرار داده است.
آزار و اذیت کودک ۶ساله مسلمان توسط معلم آمریکایی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author