آشنایی با سوره‌های کتاب آسمانی/فاطِر

آشنایی با سوره‌های کتاب آسمانی/فاطِر
فاطر یعنی آفریننده و پدید آورنده و این سوره مکی است.

آشنایی با سوره‌های کتاب آسمانی/فاطِر

فاطر یعنی آفریننده و پدید آورنده و این سوره مکی است.
آشنایی با سوره‌های کتاب آسمانی/فاطِر

خرید بک لینک

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author