آغوش باز تکفیری ها برای بهائیت +فیلم

آغوش باز تکفیری ها برای بهائیت +فیلم
اگر روزی گفته می شد که وهابیت از بهائیت حمایت کرده است کسی باورش نمی شد اما در تازه ترین حرکت شبکه های وهابی فارسی زبان به حمایت از فرقه ضاله بهائیت پرداخته و چهره واقعی خود را نمایان کردند.

آغوش باز تکفیری ها برای بهائیت +فیلم

اگر روزی گفته می شد که وهابیت از بهائیت حمایت کرده است کسی باورش نمی شد اما در تازه ترین حرکت شبکه های وهابی فارسی زبان به حمایت از فرقه ضاله بهائیت پرداخته و چهره واقعی خود را نمایان کردند.
آغوش باز تکفیری ها برای بهائیت +فیلم

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author