آنچه که بر اصل نماز مقدم است

آنچه که بر اصل نماز مقدم است
مرتبه اول در اعتقاد به امامت ائمه التزام قلبی به وصایت و خلافت ائمه اطهار و سفارش رسول خدا(ص) به آنها به نام‌هایشان و نام پدران بزرگوارشان و مرجعیت ایشان است.

آنچه که بر اصل نماز مقدم است

مرتبه اول در اعتقاد به امامت ائمه التزام قلبی به وصایت و خلافت ائمه اطهار و سفارش رسول خدا(ص) به آنها به نام‌هایشان و نام پدران بزرگوارشان و مرجعیت ایشان است.
آنچه که بر اصل نماز مقدم است

خرید بک لینک

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author