آیاتی را که به حضرت حجت(عج) تفسیر کرده‌اند

آیاتی را که به حضرت حجت(عج) تفسیر کرده‌اند
پیامبر اکرم(ص) و أهل بیت(ع) مفسّر قرآن کریم هستند که تا حد امکان، هر آیه‌اى که معنایش براى مسلمانان مبهم است را برایشان تبیین می‌کنند.

آیاتی را که به حضرت حجت(عج) تفسیر کرده‌اند

پیامبر اکرم(ص) و أهل بیت(ع) مفسّر قرآن کریم هستند که تا حد امکان، هر آیه‌اى که معنایش براى مسلمانان مبهم است را برایشان تبیین می‌کنند.
آیاتی را که به حضرت حجت(عج) تفسیر کرده‌اند

فروش بک لینک
label, , , ,

About the author