آیا مسجد جمکران سندیت دارد؟

آیا مسجد جمکران سندیت دارد؟
حجت‎الاسلام والمسلمین نجم‎الدین طبسی در هم اندیشی تخصصی بررسی جایگاه تاریخی و سندی تاسیس و توسعه مسجد مقدس جمکران با اشاره به ادله قطعی مسجد مقدس جمکران، گفت:ادله مسجد مقدس جمکران به قدری محکم است که هیچ کسی نمی تواند آن را منکر شود.

آیا مسجد جمکران سندیت دارد؟

حجت‎الاسلام والمسلمین نجم‎الدین طبسی در هم اندیشی تخصصی بررسی جایگاه تاریخی و سندی تاسیس و توسعه مسجد مقدس جمکران با اشاره به ادله قطعی مسجد مقدس جمکران، گفت:ادله مسجد مقدس جمکران به قدری محکم است که هیچ کسی نمی تواند آن را منکر شود.
آیا مسجد جمکران سندیت دارد؟

قرآن

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author