ابتکار جالب بانوی مسلمان برای کودکان کتاب‌خوان +عکس

ابتکار جالب بانوی مسلمان برای کودکان کتاب‌خوان +عکس
«زینب میان»، نویسنده و مبتکر سوری‌تبار با راه‌اندازی مرکز مجازی فروش کتاب‌های اسلامی در انگلیس، کتاب‌های حوزه دین اسلام را به‌صورت آنلاین در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد.

ابتکار جالب بانوی مسلمان برای کودکان کتاب‌خوان +عکس

«زینب میان»، نویسنده و مبتکر سوری‌تبار با راه‌اندازی مرکز مجازی فروش کتاب‌های اسلامی در انگلیس، کتاب‌های حوزه دین اسلام را به‌صورت آنلاین در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد.
ابتکار جالب بانوی مسلمان برای کودکان کتاب‌خوان +عکس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author