اتمام بازسازی طلا کاری گنبد حرمین امامین عسکریین(ع)

اتمام بازسازی طلا کاری گنبد حرمین امامین عسکریین(ع)
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات با بیان اینکه در داخل حرم بجز نصب ضریح اقدام دیگری نمانده است گفت: درهای حرم نیز در شهر‌های اصفهان، شیراز و قم ساخته شده و آماده نصب است.

اتمام بازسازی طلا کاری گنبد حرمین امامین عسکریین(ع)

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات با بیان اینکه در داخل حرم بجز نصب ضریح اقدام دیگری نمانده است گفت: درهای حرم نیز در شهر‌های اصفهان، شیراز و قم ساخته شده و آماده نصب است.
اتمام بازسازی طلا کاری گنبد حرمین امامین عسکریین(ع)

bluray movie download

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author