از کجا بدانیم خدا ما را دوست دارد یا خیر؟

از کجا بدانیم خدا ما را دوست دارد یا خیر؟
هر انسانى با هر كسى كه به او عشق و علاقه دارد، با همان محشور مى گردد.

از کجا بدانیم خدا ما را دوست دارد یا خیر؟

هر انسانى با هر كسى كه به او عشق و علاقه دارد، با همان محشور مى گردد.
از کجا بدانیم خدا ما را دوست دارد یا خیر؟

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 8

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author