اسرار یک تسبیح

اسرار یک تسبیح
ماجرای تعلیم تسبیحات حضرت زهرا(س) را شاید بارها شنیده باشیم اما در همین اتفاق کوتاه نکات درس‌آموزی وجود دارد که دقت در آن برای زندگی خانوادگی و اجتماعی ما قابل تأمل است؛ این نکات را با یکدیگر مرور می کنیم.

اسرار یک تسبیح

ماجرای تعلیم تسبیحات حضرت زهرا(س) را شاید بارها شنیده باشیم اما در همین اتفاق کوتاه نکات درس‌آموزی وجود دارد که دقت در آن برای زندگی خانوادگی و اجتماعی ما قابل تأمل است؛ این نکات را با یکدیگر مرور می کنیم.
اسرار یک تسبیح

فروش بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author