اعجاز قرآن در زندگی جوان عیّاش +عکس

آمار کارناوال های عشرت و فسادی که در هر گوشه از جهان به راه می افتاده را داشته و تا می توانسته خود را از بزم گناه، محروم نمی کرده است. تا اینکه در آغاز یکی از سفرهای عیاشانه اش، زیر تابش نور قرآن، خدا را می یابد.

اخبار دنیای تکنولوژی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author