اعمال تدابیر شدید امنیتی در مساجد و حسینیه های کویت در طول ماه مبارک رمضان

اعمال تدابیر شدید امنیتی در مساجد و حسینیه های کویت در طول ماه مبارک رمضان
امسال در ماه مبارک رمضان برخلاف سال های گذشته به دلایل امنیتی برپایی چادر و خیمه به منظور افطاری دادن به روزه داران در کنار مساجد این کشور ممنوع است.

اعمال تدابیر شدید امنیتی در مساجد و حسینیه های کویت در طول ماه مبارک رمضان

امسال در ماه مبارک رمضان برخلاف سال های گذشته به دلایل امنیتی برپایی چادر و خیمه به منظور افطاری دادن به روزه داران در کنار مساجد این کشور ممنوع است.
اعمال تدابیر شدید امنیتی در مساجد و حسینیه های کویت در طول ماه مبارک رمضان

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author