افزایش چشمگیر تیترهای ضداسلامی «نیویورک تایمز»

نتایج تحقیقات اخیر حاکی از تبعیض‌ قابل توجه «نیویورک تایمز» علیه اسلام و مسلمانان است؛ به طوریکه تیترهای ضداسلامی این روزنامه انگلیسی در ذهن خواننده عادی، مسئولیت اقدامات خشونت‌آمیز یک اقلیت کوچک را به کل بر دوش اسلام و مسلمانان می‌گذارد.

فانتزی

هنر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author