امام جماعتي كه با رفتارش پاي گربه ها را به مسجد باز كرد +عكس

اين در حالي است كه با اين كار مسجد در معرض نجس شدن توسط اين حيوان قرار مي گيرد و به فتواي تمام علما ـ شيعه و سني ـ ادرار و مدفوع گربه نجس مي باشد.

دانلود سریال

ابزار رسانه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author