اموال یک مسجد در ایالت رودآیلند آمریکا تخریب شد

اموال یک مسجد در ایالت رودآیلند آمریکا تخریب شد
ساعاتی پس از حمله تروریستی در نیس فرانسه، افراد ناشناسی به یکی از مساجد ایالت رود آیلند در آمریکا حمله کرده، اموال این مسجد را تخریب کردند.

اموال یک مسجد در ایالت رودآیلند آمریکا تخریب شد

ساعاتی پس از حمله تروریستی در نیس فرانسه، افراد ناشناسی به یکی از مساجد ایالت رود آیلند در آمریکا حمله کرده، اموال این مسجد را تخریب کردند.
اموال یک مسجد در ایالت رودآیلند آمریکا تخریب شد

باشگاه خبری ورزشی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author