انتشار «اطلس‌رهبران» با مقاله‌ای‌ از رهبر داعش

کتاب «اطلس رهبران» به منظور معرفی و بررسی جریان‌های اهل سنت و رهبران آنها توسط دفتر نشر معارف منتشر شد.

باشگاه خبری ورزشی

ترانه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author