انسانی که پایان و انتهایی ندارد

حیات طیبه معناى وسیعى دارد. حیاتى دور از هر نگرانى و تلخ‏کامى، حیاتى همراه با قناعت و پرهیز از افراط و تفریط، حیاتى سرشار از معنویت و ایمان و احسان به خلق، حیاتى به دور از غفلت، سهو و نسیان.

موسیقی روز

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author