انگلیس، مفتی سعودی را به نشر افکار افراطی بین جوانان این کشور متهم کرد

انگلیس، مفتی سعودی را به نشر افکار افراطی بین جوانان این کشور متهم کرد
«محمد العریفی» مفتی وهابی عربستان سعودی که از سال ۲۰۱۴ میلادی تاکنون از ورود به خاک انگلیس منع شده بود، از سوی مقامات امنیتی این کشور به نشر افکار افراطی بین جوانان متهم شد.

انگلیس، مفتی سعودی را به نشر افکار افراطی بین جوانان این کشور متهم کرد

«محمد العریفی» مفتی وهابی عربستان سعودی که از سال ۲۰۱۴ میلادی تاکنون از ورود به خاک انگلیس منع شده بود، از سوی مقامات امنیتی این کشور به نشر افکار افراطی بین جوانان متهم شد.
انگلیس، مفتی سعودی را به نشر افکار افراطی بین جوانان این کشور متهم کرد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author