اهانت به قرآن در انیمیشن بریتانیایی

اهانت به قرآن در انیمیشن بریتانیایی
صحنه‌ای از انیمیشن معروف «سام آتشنشان» که در آن شخصیت اصلی داستان پاهای خود را روی صفحه‌ای از قرآن قرار می‌دهد و بر روی آن سُر می‌خورد، جنجالی در رسانه‌های اجتماعی ایجاد کرده است.

اهانت به قرآن در انیمیشن بریتانیایی

صحنه‌ای از انیمیشن معروف «سام آتشنشان» که در آن شخصیت اصلی داستان پاهای خود را روی صفحه‌ای از قرآن قرار می‌دهد و بر روی آن سُر می‌خورد، جنجالی در رسانه‌های اجتماعی ایجاد کرده است.
اهانت به قرآن در انیمیشن بریتانیایی

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author