اولین ترجمه شیعی قرآن به زبان روسی رونمایی شد +عکس

به همت جامعه المصطفی و موسسه ترجمان وحی، اولین ترجمه قرآن به زبان روسی توسط ناظم زینال اف مولف و مترجم شیعی رونمایی شد.

گوشی

مرجع سلامتی

label, , , , , , , ,

About the author