اگر عربستان نبود حوثی ها خانه خدا را تخريب مي کردند! +فیلم

اگر عربستان نبود حوثی ها خانه خدا را تخريب مي کردند! +فیلم
مجری شبکه وهابی علت اصلی جنگ عربستان با یمن را جلوگیری آل سعود از تخریب کعبه توسط حوثی های یمن اعلام می کند!

اگر عربستان نبود حوثی ها خانه خدا را تخريب مي کردند! +فیلم

مجری شبکه وهابی علت اصلی جنگ عربستان با یمن را جلوگیری آل سعود از تخریب کعبه توسط حوثی های یمن اعلام می کند!
اگر عربستان نبود حوثی ها خانه خدا را تخريب مي کردند! +فیلم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author