به هیچوجه نباید کارمندی را به سبب عدم رعایت حجاب اسلامی مجازات کرد

به هیچوجه نباید کارمندی را به سبب عدم رعایت حجاب اسلامی مجازات کرد
حضرت آیت الله مکارم شیرازی تصریح کرد: به هیچ وجه لازم نیست کارمندی را به سبب عدم رعایت حجاب اسلامی مجازات کرد بلکه برای کسانی که حجاب را رعایت می کنند امتیاز قائل شد و امتیاز کسانی را که حجاب را رعایت نمی کنند کاهش داد.

به هیچوجه نباید کارمندی را به سبب عدم رعایت حجاب اسلامی مجازات کرد

حضرت آیت الله مکارم شیرازی تصریح کرد: به هیچ وجه لازم نیست کارمندی را به سبب عدم رعایت حجاب اسلامی مجازات کرد بلکه برای کسانی که حجاب را رعایت می کنند امتیاز قائل شد و امتیاز کسانی را که حجاب را رعایت نمی کنند کاهش داد.
به هیچوجه نباید کارمندی را به سبب عدم رعایت حجاب اسلامی مجازات کرد

خرید بک لینک رنک 2

استخدام آموزش و پرورش

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author