بوسه مرجع تقلید شیعیان بر دستان یک شاعر

جاي تعجب آنجاست كه ميرزاي شيرازي صاحب فتواب تحریم تنباکو، با آن سنّ و سال بالاي هفتاد سال، و با آن موقعيّت منحصر به فرد زعامت و مرجعيّت، به قصد تجليل و تكريم يك «شاعر اهل بيت عليهم السلام» خم شد و دست سيد حيدر حلّي را بوسيد!

اخبار دنیای دیجیتال

نود 32

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author