بيانيه عمار حكيم خطاب به عربستان

انفجار انتحاری و پس از آن تیراندازی امروز جمعه در مسجد امام رضا به شهادت دست کم 4 نفر و زخمی شدن شماری از نمازگزاران انجامید. این اولین انفجار از این نوع در سال 2016 است.

دانلود فیلم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author