تائید رحلت آیت الله طبسی از سوی مدیرکل روابط عمومی آستان قدس

مدیرکل روابط عمومی آستان قدس رضوی رحلت آیت الله طبسی را تائید کرد.

خبر جدید

لردگان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author