تجاوز کاردینال استرالیایی به کودکان

تجاوز کاردینال استرالیایی به کودکان
“گراهام اشتون” کمیسر پلیس ایالت ویکتوریای استرالیا روز پنج شنبه در برنامه ایستگاه رادیویی ملبورن اعلام کرد که پلیس ویکتوریا در حال بررسی اتهاماتی علیه کاردینال “جرج پل” طی یک سال اخیر بوده است.

تجاوز کاردینال استرالیایی به کودکان

“گراهام اشتون” کمیسر پلیس ایالت ویکتوریای استرالیا روز پنج شنبه در برنامه ایستگاه رادیویی ملبورن اعلام کرد که پلیس ویکتوریا در حال بررسی اتهاماتی علیه کاردینال “جرج پل” طی یک سال اخیر بوده است.
تجاوز کاردینال استرالیایی به کودکان

عرفان دینی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author