تصاویر/ جدیدترین فرشهای دستباف کاشان در حرم امیرالمومنین(ع)

تصاویر/ جدیدترین فرشهای دستباف کاشان در حرم امیرالمومنین(ع)
ایوان طلای حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) با فرش‌های دستباف کاشان مفروش شد.

تصاویر/ جدیدترین فرشهای دستباف کاشان در حرم امیرالمومنین(ع)

ایوان طلای حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) با فرش‌های دستباف کاشان مفروش شد.
تصاویر/ جدیدترین فرشهای دستباف کاشان در حرم امیرالمومنین(ع)

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author