تصاویر دیدنی از حرم حضرت معصومه(س) پیش از انقلاب

تصاویر دیدنی از حرم حضرت معصومه(س) پیش از انقلاب
تصاویر زیر را «بیژن سعادت» از حرم حضرت معصومه در سال ۱۹۷۷ ثبت کرده است. مجموعه‌ی کامل این تصاویر هم‌اکنون در آرشیو «ریچارد فرای» نگهداری می‌شود.

تصاویر دیدنی از حرم حضرت معصومه(س) پیش از انقلاب

تصاویر زیر را «بیژن سعادت» از حرم حضرت معصومه در سال ۱۹۷۷ ثبت کرده است. مجموعه‌ی کامل این تصاویر هم‌اکنون در آرشیو «ریچارد فرای» نگهداری می‌شود.
تصاویر دیدنی از حرم حضرت معصومه(س) پیش از انقلاب

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author