تصاویر دیدنی از حرکت زوار به سوی نجف اشرف

تصاویر دیدنی از حرکت زوار به سوی نجف اشرف
گزارش ها و تصاویر رسیده از کشور عراق، حاکی از حضور مردمی دلداده و عاشق از نقاط مختلف است که می خواهند برای فردا در آستان مقدس حضرت علی(ع) در نجف اشرف باشند و سالروز ارتحال حضرت خاتم(ص) را تسلیت بگویند.

تصاویر دیدنی از حرکت زوار به سوی نجف اشرف

گزارش ها و تصاویر رسیده از کشور عراق، حاکی از حضور مردمی دلداده و عاشق از نقاط مختلف است که می خواهند برای فردا در آستان مقدس حضرت علی(ع) در نجف اشرف باشند و سالروز ارتحال حضرت خاتم(ص) را تسلیت بگویند.
تصاویر دیدنی از حرکت زوار به سوی نجف اشرف

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author