تصاویر زیبا بمناسبت ولادت امام زمان (عج)

تصاویر زیبا بمناسبت ولادت امام زمان (عج)
اوست که در انتظار تو است تا پرده‌ی غیبت را بدری و چهره‌ی دل‌آرایش را به مشاهده بنشینی، او غائب نیست؛ از هر حاضری حاضرتر است، این تویی که غائبی، تو باید حاضر شوی، او منتظر توست. میلاد نور مبارک.

تصاویر زیبا بمناسبت ولادت امام زمان (عج)

اوست که در انتظار تو است تا پرده‌ی غیبت را بدری و چهره‌ی دل‌آرایش را به مشاهده بنشینی، او غائب نیست؛ از هر حاضری حاضرتر است، این تویی که غائبی، تو باید حاضر شوی، او منتظر توست. میلاد نور مبارک.
تصاویر زیبا بمناسبت ولادت امام زمان (عج)

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author