تصویب ساخت ۲۱۲ واحد شهرک‌ صهیونیستی جدید در بیت‌المقدس

تصویب ساخت ۲۱۲ واحد شهرک‌ صهیونیستی جدید در بیت‌المقدس
مقامات اسرائیل روز گذشته ساخت ۲۱۲ واحد جدید شهرک یهودی‌نشین را در بیت المقدس اشغالی تصویب کردند.

تصویب ساخت ۲۱۲ واحد شهرک‌ صهیونیستی جدید در بیت‌المقدس

مقامات اسرائیل روز گذشته ساخت ۲۱۲ واحد جدید شهرک یهودی‌نشین را در بیت المقدس اشغالی تصویب کردند.
تصویب ساخت ۲۱۲ واحد شهرک‌ صهیونیستی جدید در بیت‌المقدس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author