تظاهرات بحرینی‌ها در اعتراض به ممنوعیت نماز جمعه

تظاهرات بحرینی‌ها در اعتراض به ممنوعیت نماز جمعه
بحرین دیروز برای سومین هفته متوالی شاهد برگزاری تظاهراتی گسترده در اعتراض به اقدامات آل خلیفه در جلوگیری از برگزاری نماز جمعه بود.

تظاهرات بحرینی‌ها در اعتراض به ممنوعیت نماز جمعه

بحرین دیروز برای سومین هفته متوالی شاهد برگزاری تظاهراتی گسترده در اعتراض به اقدامات آل خلیفه در جلوگیری از برگزاری نماز جمعه بود.
تظاهرات بحرینی‌ها در اعتراض به ممنوعیت نماز جمعه

عکس های جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author