تعرض مرد آمریکایی به زن مسلمان در هواپیما!

تعرض مرد آمریکایی به زن مسلمان در هواپیما!
یک مرد آمریکایی اعتراف کرد که در یک سفر هوایی به ایالت نیومکزیکو، روسری یک زن مسلمان را از سر او کشیده و به او گفته است: «اینجا آمریکاست! روسری بی روسری!».

تعرض مرد آمریکایی به زن مسلمان در هواپیما!

یک مرد آمریکایی اعتراف کرد که در یک سفر هوایی به ایالت نیومکزیکو، روسری یک زن مسلمان را از سر او کشیده و به او گفته است: «اینجا آمریکاست! روسری بی روسری!».
تعرض مرد آمریکایی به زن مسلمان در هواپیما!

بک لینک رنک 5

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author