تفسیر جدید قرآن در الجزایر منتشر شد

تفسیر جدید قرآن در الجزایر منتشر شد
نخستین تفسیر قرآن الجزایر در دوره معاصر با عنوان «الدر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین» به قلم «علامه التواتی بن التواتی»، از نویسندگان و مفسران برجسته الجزایر منتشر شد.

تفسیر جدید قرآن در الجزایر منتشر شد

نخستین تفسیر قرآن الجزایر در دوره معاصر با عنوان «الدر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین» به قلم «علامه التواتی بن التواتی»، از نویسندگان و مفسران برجسته الجزایر منتشر شد.
تفسیر جدید قرآن در الجزایر منتشر شد

خرید بک لینک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author