تلاش میانمار برای تغییر بافت جمعیتی مسلمانان

تلاش میانمار برای تغییر بافت جمعیتی مسلمانان
دولت میانمار با هدف تغییر بافت جمعیتی مناطق مسلمان‌نشین، از ساخت هفت روستای جدید ویژه بوداییان در شهر «منگدو» واقع در ایالت «راخین»(آراکان) خبر داد.

تلاش میانمار برای تغییر بافت جمعیتی مسلمانان

دولت میانمار با هدف تغییر بافت جمعیتی مناطق مسلمان‌نشین، از ساخت هفت روستای جدید ویژه بوداییان در شهر «منگدو» واقع در ایالت «راخین»(آراکان) خبر داد.
تلاش میانمار برای تغییر بافت جمعیتی مسلمانان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author