ثواب عجیب برای یک ذکر کوتاه

ثواب عجیب برای یک ذکر کوتاه
رسول خدا(ص) فرمودند: «آن كس كه بر من درود بفرستد، داخل آتش نخواهد گردید و هر كس درود فرستادن بر من را فراموش كند، از راه بهشت به خطا خواهد رفت.»

ثواب عجیب برای یک ذکر کوتاه

رسول خدا(ص) فرمودند: «آن كس كه بر من درود بفرستد، داخل آتش نخواهد گردید و هر كس درود فرستادن بر من را فراموش كند، از راه بهشت به خطا خواهد رفت.»
ثواب عجیب برای یک ذکر کوتاه

فروش بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author