جاسوسی شرکت های فناوری جهان از مسلمانان

جاسوسی شرکت های فناوری جهان از مسلمانان
۸ شرکت بزرگ جهانی فناوری کامپیوتری مانند فیس بوک، گوگل، ای .بی.ام، اپل و مایکروسافت به سئوال فرضی درباره کمک به دولت آمریکا در ردیابی و جاسوسی از مسلمانان پاسخ منفی ندادند.

جاسوسی شرکت های فناوری جهان از مسلمانان

۸ شرکت بزرگ جهانی فناوری کامپیوتری مانند فیس بوک، گوگل، ای .بی.ام، اپل و مایکروسافت به سئوال فرضی درباره کمک به دولت آمریکا در ردیابی و جاسوسی از مسلمانان پاسخ منفی ندادند.
جاسوسی شرکت های فناوری جهان از مسلمانان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author