جان‌باختگان حج امسال در دو حادثه تحت پوشش بنیاد شهید قرار می‌گیرند

جان‌باختگان حج امسال در دو حادثه تحت پوشش بنیاد شهید قرار می‌گیرند و از خدمات صرفا فرهنگی این بنیاد استفاده می‌کنند.

free download movie

تلگرام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author