حاج حسین محلوجی ذاکر اهل بیت(ع) درگذشت +زمان و مکان تشییع و تدفین

حاج حسین محلوجی ذاکر اهل بیت(ع) درگذشت +زمان و مکان تشییع و تدفین
حاج حسین محلوجی پیرغلام و ذاکر اهل بیت(ع) شب گذشته دار فانی را وداع گفت.

حاج حسین محلوجی ذاکر اهل بیت(ع) درگذشت +زمان و مکان تشییع و تدفین

حاج حسین محلوجی پیرغلام و ذاکر اهل بیت(ع) شب گذشته دار فانی را وداع گفت.
حاج حسین محلوجی ذاکر اهل بیت(ع) درگذشت +زمان و مکان تشییع و تدفین

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author