حدیثی از امیرالمومنین(ع) روی سنگ قبر مستشرق آلمانی +عکس

حدیثی از امیرالمومنین(ع) روی سنگ قبر مستشرق آلمانی +عکس
جالب است که بر روی سنگ قبر آنه ماری شیمل با خط زیبای نستعلیق این کلمه نورانی از امیر المؤمنین نقش بسته است که…

حدیثی از امیرالمومنین(ع) روی سنگ قبر مستشرق آلمانی +عکس

جالب است که بر روی سنگ قبر آنه ماری شیمل با خط زیبای نستعلیق این کلمه نورانی از امیر المؤمنین نقش بسته است که…
حدیثی از امیرالمومنین(ع) روی سنگ قبر مستشرق آلمانی +عکس

بک لینک رنک 5

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author