حضرت عزرائیل(ع) چگونه می‌میرد؟

عزرائیل به چه معناست؟ کیست؟ چگونه جان می‌گیرد و چگونه جان می‌دهد؟

اسکای نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author