حمله بی ادبانه به نهج البلاغه توسط مجری وهابی +فیلم

حمله بی ادبانه به نهج البلاغه توسط مجری وهابی +فیلم
در این کلیپ مجری وهابی با لحن بی ادبانه و توهین آمیز به کتاب معتبر شیعیان اهانت می کند.

حمله بی ادبانه به نهج البلاغه توسط مجری وهابی +فیلم

در این کلیپ مجری وهابی با لحن بی ادبانه و توهین آمیز به کتاب معتبر شیعیان اهانت می کند.
حمله بی ادبانه به نهج البلاغه توسط مجری وهابی +فیلم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author