حکم تماشای رقص از تلویزیون و غیره

نگاه کردن به رقص از تلویزیون و غیره و همچنین شرکت در مراسم عروسی چه حکمی دارد؟

مرجع سلامتی

خبرگذاری خوزستان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author