حکم رجوع به دعانویس و رمال برای جلب محبت بین دو نفر

حکم رجوع به دعانویس و رمال برای جلب محبت بین دو نفر
دفتر مرجع عالیقدر «آیت الله شبیری زنجانی» حکم رجوع به دعانویس و رمال؛ و استفتاء و جوابی که از معظم له شده است را اعلام کرد.

حکم رجوع به دعانویس و رمال برای جلب محبت بین دو نفر

دفتر مرجع عالیقدر «آیت الله شبیری زنجانی» حکم رجوع به دعانویس و رمال؛ و استفتاء و جوابی که از معظم له شده است را اعلام کرد.
حکم رجوع به دعانویس و رمال برای جلب محبت بین دو نفر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author