داعشی ها با ارزش تر از شیعیان هستند! +فیلم

داعشی ها با ارزش تر از شیعیان هستند! +فیلم
این وهابی در بخشی از سخنانش بیان می کند: علمای اهل سنت اعتقاد دارند ایمان و تقوا و پرهیزکاری و اسلام داعش از شما رافضی ها (شیعیان) بهتر است!

داعشی ها با ارزش تر از شیعیان هستند! +فیلم

این وهابی در بخشی از سخنانش بیان می کند: علمای اهل سنت اعتقاد دارند ایمان و تقوا و پرهیزکاری و اسلام داعش از شما رافضی ها (شیعیان) بهتر است!
داعشی ها با ارزش تر از شیعیان هستند! +فیلم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author