دختر انگلستانی که در 7 سالگی حافظ قرآن شد

ماریا که حفظ قرآن را از 5 سالگی آغاز کرده بود، طی 2 سال موفق به حفظ کل قرآن کریم شد.

اتوبیوگرافی

دانلود فیلم خارجی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author