دختر کلینتون در تظاهرات «من هم امروز مسلمانم»

دختر کلینتون در تظاهرات «من هم امروز مسلمانم»
دختر کلینتون، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، دیروز یکشنبه، ۱ اسفند با شرکت در راهپیمایی «من هم امروز مسلمانم» نیویورک، حمایت خود را از مسلمانان اعلام کرد.

دختر کلینتون در تظاهرات «من هم امروز مسلمانم»

دختر کلینتون، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، دیروز یکشنبه، ۱ اسفند با شرکت در راهپیمایی «من هم امروز مسلمانم» نیویورک، حمایت خود را از مسلمانان اعلام کرد.
دختر کلینتون در تظاهرات «من هم امروز مسلمانم»

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author