درخواست جدی ظریف برای آزادی «شیخ زکزاکی»

درخواست جدی ظریف برای آزادی «شیخ زکزاکی»
وزیر خارجه کشورمان ، که اواسط هفته جاری در جریان سفر منطقه ای خود به غرب افریقا به نیجریه سفر کرده بود در دیدار با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه این کشور آزادی «شیخ ابراهیم زکزاکی » با جدیت خواستار شد .

درخواست جدی ظریف برای آزادی «شیخ زکزاکی»

وزیر خارجه کشورمان ، که اواسط هفته جاری در جریان سفر منطقه ای خود به غرب افریقا به نیجریه سفر کرده بود در دیدار با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه این کشور آزادی «شیخ ابراهیم زکزاکی » با جدیت خواستار شد .
درخواست جدی ظریف برای آزادی «شیخ زکزاکی»

car

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author