در اسلام چیزی به نام دموکراسی نداریم! +فیلم

در این فیلم به خوبی می بینید که شبکه های وهابی نه تنها موافق دموکراسی نیستند بلکه با تفسیر اشتباه خود، اسلام را مخالف دموکراسی و انتخابات معرفی می کنند!

دانلود سریال و آهنگ

تلگرام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author