دوره اسلام‌شناسی در یکی از دانشگاه های آمریکا

دوره اسلام‌شناسی در یکی از دانشگاه های آمریکا
دانشکده علوم انسانی دانشگاه «پریزینتیشن» در ایالت داکوتای جنوبی در آمریکا در صدد است دوره ‌اسلا‌م‌شناسی را با هدف شفاف‌سازی سوء‌تفاهمات درباره اسلام برگزار کند.

دوره اسلام‌شناسی در یکی از دانشگاه های آمریکا

دانشکده علوم انسانی دانشگاه «پریزینتیشن» در ایالت داکوتای جنوبی در آمریکا در صدد است دوره ‌اسلا‌م‌شناسی را با هدف شفاف‌سازی سوء‌تفاهمات درباره اسلام برگزار کند.
دوره اسلام‌شناسی در یکی از دانشگاه های آمریکا

دانلود فیلم خارجی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author